Zásady ochrany osobních údajů


 1. Osobní údaj
  Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Subjekt údajů
  Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.
 3. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.
 4. Osoba zodpovědná za zpracování dat
  Osoba zodpovědná za zpracování dat je fyzická nebo právní osoba, veřejná autorita, agentura nebo jiné seskupení, samostatně nebo sdíleně zodpovědná za stanovení účelu a smyslu zpracování osobních dat. Přičemž účelem a smyslem se míní zpracování osobních dat v souladu s legislativou České republiky.
 5. Hostování webových stránek
  Webové stránky santinimusic.com jsou součástí platformy společnosti Webnode AG, ID CH – 170.3.036.124-0, se sídlem Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švýcarsko, kontaktní e-mail:
  podpora@webnode.cz, která vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky společnosti Webnode. Více o zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zde: https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/
 6. Prohlášení o cookies
  https://www.webnode.com/cs/cookie-disclosure/
 7. Google Analytics
  Samostatné webové stránky santinimusic.com nesledují provozní data na svém webu za pomocí nástroje Google Analytics.
 8. E-mailový kontakt, kontaktní formulář a práva uživatele
  Použitím emailu nebo kontaktního formuláře subjekt údajů svobodně a vědomě sdílí svá osobní data s osobou zodpovědnou za zpracování dat za účelem zpracování nebo kontaktování datového subjektu. Žádná osobní data nejsou předána třetím stranám.

  Rozhodnete-li se nás kontaktovat pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře je pro účely zpětného kontaktování nezbytné, abyste uvedli Vaše jméno, příjmení a alespoň jeden z kontaktních údajů, tj. telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Tento Váš osobní údaj bude zpracováván pouze za účelem Vašeho zpětného kontaktování, a to nejdéle po dobu 1 týdne od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud není dán jiný z důvodů zákonnosti zpracování osobních údajů (zejm. oprávněný zájem správce). Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv neformálním e-mailem odvolat.

  Zpracování osobních údajů z e-mailu nebo kontaktního formuláře, který je umístěný na doméně santinimusic.com, provádí správce:
  Ing. Martin Knopp, Jakobiho 325, 109 00 Praha 10, IČ: 71549188, který tímto řádně poučuje nositele (subjekt osobních) údajů o jeho právech požadovat: přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše na e-mail martin@santinimusic.com se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679.

  Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Správce je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

  Aktualizováno dne: 1. února 2024
 All content © 2024 Santini Music Agency. All Rights Reserved.   
Ochrana osobních údajů   Privacy Policy
Photos by: Alana Harris, Sam Loyd and hazmatcz on Unsplash/freepic.diller and Racool_studio
on Freepik/Amin Asbaghipour and Maor Attias on Pexels/Martin Knopp and Natali Santini
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!